เจ้าอาวาส

พระสพัง ฐานวโร

October 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

 

วัดบ้านโพธิ์ ตั้งอยู่ เลขที่95 ตำบลคลองบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2323

                มีอดีตเจ้าอาวาสปกครองวัดเท่าที่บันทึกนามคือ รูปที่ 1 พระอธิการมี รูปที่ 2 พระอธิการเลียน รูปที่ 3 พระครูทิม รูปที่ 4 พระครูชิน รูปที่ 5 พระครูฮวด รูปที่ 6 พระอธิการเพชร รูปที่ 7 พระครูวิลุฬโพธิกิจ ต่อมา มีพระสพัง ฐานวโร มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านโพธิ์ในปัจจุบัน เดิมวัดแห่งนี้ชื่อว่า “วัดคลองบ้านโพธิ์” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเรียกว่า “วัดบ้านโพธิ์” ปัจจุบันมีพระสงฆ์ประจำวัดจำนวน 10 รูป