เจ้าอาวาส

พระสพัง ฐานวโร

June 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

        วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่จะยึดตามปฏิทินจันทรคติ เป็นวันที่เคยมีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพุทธประวัติ และเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับศาสนาพุทธ และ วันสำคัญทางศาสนาพุทธ ที่ชาวพุทธยึดถือปฏิบัติมายาวนาน 

 

                      

วันมาฆบูชา                                            วันวิสาขบูชา

 

                    

วันอัฏฐมีบูชา                                               วันอาสาฬหบูชา

 

                                

วันเข้าพรรษา                                                         วันออกพรรษา