เจ้าอาวาส

พระสพัง ฐานวโร

January 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

        วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่จะยึดตามปฏิทินจันทรคติ เป็นวันที่เคยมีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพุทธประวัติ และเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับศาสนาพุทธ และ วันสำคัญทางศาสนาพุทธ ที่ชาวพุทธยึดถือปฏิบัติมายาวนาน 

 

                      

วันมาฆบูชา                                            วันวิสาขบูชา

 

                    

วันอัฏฐมีบูชา                                               วันอาสาฬหบูชา

 

                                

วันเข้าพรรษา                                                         วันออกพรรษา