เจ้าอาวาส

พระสพัง ฐานวโร

February 2020
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

        วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่จะยึดตามปฏิทินจันทรคติ เป็นวันที่เคยมีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพุทธประวัติ และเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับศาสนาพุทธ และ วันสำคัญทางศาสนาพุทธ ที่ชาวพุทธยึดถือปฏิบัติมายาวนาน 

 

                      

วันมาฆบูชา                                            วันวิสาขบูชา

 

                    

วันอัฏฐมีบูชา                                               วันอาสาฬหบูชา

 

                                

วันเข้าพรรษา                                                         วันออกพรรษา