เจ้าอาวาส

พระสพัง ฐานวโร

August 2019
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

                                                         

                    รูปที่ 1 พระอธิการมี               รูปที่ 2 พระอธิการเลียน               รูปที่ 3 พระครูทิม

 

                                                 

                    รูปที่ 4 พระครูชิน                  รูปที่ 5 พระครูฮวด                    รูปที่ 6 พระอธิการเพชร

 

                                                                            

                   รูปที่ 7 พระครูวิรุฬโพธิกิจ                 รูปที่ 8 พระสพัง ฐานวโร (ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน)