เจ้าอาวาส

พระสพัง ฐานวโร

October 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

 

                                                         

                    รูปที่ 1 พระอธิการมี               รูปที่ 2 พระอธิการเลียน               รูปที่ 3 พระครูทิม

 

                                                 

                    รูปที่ 4 พระครูชิน                  รูปที่ 5 พระครูฮวด                    รูปที่ 6 พระอธิการเพชร

 

                                                                            

                   รูปที่ 7 พระครูวิรุฬโพธิกิจ                 รูปที่ 8 พระสพัง ฐานวโร (ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน)