เจ้าอาวาส

พระสพัง ฐานวโร

October 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

อุทยานหลวงพ่อทวด (กำลังก่อสร้าง) (องค์ใหญ่ที่สุดแห่งภาคตะวันออก)

ณ.วัดบ้านโพธิ์ ต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

 

  

 

           ปฐมเหตุแห่งการสร้างอุทยานหลวงพ่อทวด สืบเนื่องจากต้นปี พ.ศ.2555 นั้น ชาวบ้านตำบลคลองบ้านโพธิ์ พร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนและ พระครูโพธิ์ศรีธรรมพินิจ(เจ้าอาวาส) ได้มีความประสงค์เห็นพ้องต้องกันว่าจะสร้างอุทยานหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ เพื่อไว้เป็นที่สักการะแก่สาธุชนซึ่งมีความศรัทธาในองค์หลวงพ่อทวด จะได้มิต้องไปกราบสักการะท่านถึงวัดช้างให้ และอีกหลายวัดอันเป็นสถานที่ที่ท่านได้เคยดำรงค์สังขารอยู่ อีกทั้งยังจะได้เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ และญาติโยมได้มาปฏิบัติธรรม ยังประโยชน์แก่ตนแห่งการเป็นพุทธมามกะ สร้างเสริมบุญบารมี ดำรงค์ตนให้เป็นคนดีของสังคมสืบต่อไป พร้อมด้วยการที่จะได้เป็นศาสนสถานแหล่งชีวประวัติของพระเถระบูรพาจารย์ ซึ่งเราสาธุชนนั้นศรัทธาจะได้มากรามสักการะท่าน