พิธีเททองหล่อรูปเหมือน หลวงพ่อทวด (ปางธุดงค์) จำนวน 2 องค์